Trang chủ » Thẩm định giá
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Liên hệ quảng cáo
banner 1
banner 1
banner 1
Thẩm định giá
Thẩm định giá trị doanh nghiệp
23/01/2014 01:11

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính, xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra sôi động ở các cấp độ khác nhau, cùng với trào lưu hợp nhất, sát nhập, thôn tính, tiếp quản.... xác định giá trị doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Giá trị doanh nghiệp được xác định dựa trên việc tổng hợp, đánh giá, phân tích các dữ liệu quá khứ và xem xét triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.
 

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cho thấy bức tranh tổng quát về giá trị của một doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng phục vụ việc đưa ra quyết định đầu tư, tín dụng, mua bán doanh nghiệp, cổ phần hóa ....

Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp:

  • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
  • Thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng
  • Phát hành thêm cổ phiếu
  • Phát hành thêm cổ phiếu, Chào bán cổ phiếu ra công chúng
  • Chứng minh năng lực tài chính
  • Các mục đích khác
     
Tin liên quan
Thien duc